Veehouden met LEF

Back to the Start   De huidige varkenshouderij roept weerstand op bij verschillende groepen mensen. Op veel varkenshouderijbedrijven vindt schaalvergroting plaats om zo efficiënt mogelijk en met zo laag mogelijke kosten, kwalitatief goed varkensvlees te produceren. Echter bij de burger ontbreekt draagvlak voor de huidige wijze van het houden van varkens. De burger stoort zich aan de grote stallen in het landschap. Bovendien heeft de burger vaak het beeld dat welzijn en diergezondheid te wensen over laten. Ook denkt men dat het milieu te zwaar belast wordt. Dat was aanleiding voor varkenshouder Erik Stegink om eens kritisch naar zijn varkensbedrijf te kijken. Hij heeft zich aangesloten bij het traject "Het Nieuwe Veehouden" om te komen tot andere ideeën voor het houden van varkens.   Naar aanleiding van het traject "Het Nieuwe Veehouden" is varkenshouder Erik Stegink gekomen tot het ontwerp van het huisvestingssysteem "Piggy's Palace" voor de vleesvarkenshouderij. Komen tot stalsystemen, die meerwaarde bieden voor de ondernemer, het dier, landschap en milieu én burger en consument, was het uitgangspunt van dit leertraject. In het leertraject werden de ondernemers meegenomen in een ontwerpproces en hebben zij zich met adviseurs en specialisten verdiept in de verschillende onderdelen van een integraal duurzaam stalsysteem. In het leertraject "Het Nieuwe Veehouden" zijn ideeën ontstaan voor Piggy's Palace. Varkenshouder Erik Stegink, heeft de intentie om dit systeem verder uit te werken, in samenwerking met diverse partners. Doel is om het concept voor Piggy's Palace te realiseren op zijn varkensbedrijf. Bovendien is de intentie om het systeem praktijkrijp te maken, zodat het breed uitgerold kan worden en toepasbaar is op varkenshouderijbedrijven in Nederland. Echter om het Piggy's Palace-concept te realiseren, zullen diverse fasen doorlopen moeten worden.

Copyright © 2011 - PiggyPalace, Alle rechten voorbehouden.
ontwerp & realisatie: DRIVe back-end

OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense