Piggy's Palace concept

biggenrace-045b

Een uniek concept dat, samen met diverse bedrijven ontwikkeld is, creeërt een nieuw vorm van veehouden voor de varkenshouderij: "Piggy's Palace".

logosPP

Belangrijkste onderscheidend vermogen van Piggy's Palace is, dat de varkens buiten in het landschap, op een milieu- en diervriendelijke manier gehuisvest worden. Er is een landschap gecreëerd dat past bij de behoeften van het varken, ingepast in, in dit geval, het Sallandse Landschap.

Naast de eerste behoeften is er een hooiberg, weide, modderpoel, biggenbar en een heerlijke smaakkeuken met bijbehorende smaakakkers.

 

De "Zwien'nbarg"  (hooiberg) functioneert als onderkomen voor de varkens, waar de varkenshouder tevens controles kan uitvoeren en waar de varkens, op basis van individuele behoeften, gevoerd kunnen worden. De smaakkeuken voert de dieren individueel en past in het landschap en voldoet aan de behoeften van het varken.

 

Er is een outdoor voersysteem ontwikkeld, waarbij varkens individueel gevoerd kunnen worden, zodat in de behoeften van ieder varken kan worden voorzien. Middels individuele dierherkenning kunnen de varkens al dan niet toegang hebben tot de velden in het landschap (smaakakkers) met de verschillende teelten. 

 

In het systeem van Piggy's Palace, lopen de varkens vrij rond op 1 hectare land. Het Piggy's Palace concept kan ook in verschillende hoeveelheden toegepast worden. Voeding en water zullen optimaal beschikbaar gesteld worden voor de varkens. De varkens zijn volop in de gelegenheid om natuurlijk gedrag uit te voeren en in hun natuurlijke behoeften te voorzien. Ze kunnen wroeten, beschikken over een modderpoel, etc. Bovendien worden er geen ingrepen gedaan op het lichaam van het dier: de staarten worden niet gecoupeerd, de varkens worden niet gecastreerd en er wordt naaldloos geïnjecteerd.

 

Er wordt gestreefd naar een hoge diergezondheid in het Piggy's Palace concept. Varkens zullen niet behandeld worden met antibiotica. Er zal gezorgd worden voor mogelijkheden om de varkens op te sluiten bij calamiteiten. Bovendien zijn er mogelijkheden om dieren te kunnen afzonderen.

 

Ook is duidelijk hoe de kwaliteit van het water in de modderpoel hoogwaardig gehouden kan worden en er zal gewerkt worden met het systeem All in All out, waardoor de dieren tegelijk opgelegd en tegelijk afgeleverd zullen gaan worden. Dit draagt bij aan het voorkomen van versleep van dierziekten.

 

Tijdens de realisatie van Piggy's Palace wordt inzichtelijk  hoeveel dieren gehouden kunnen worden per hectare, zodat de belasting van het milieu acceptabel is en het landschap intact blijft. Verwachting is dat varkens een mestruimte kiezen in het landschap, die kan variëren, afhankelijk van diverse factoren. In een haalbaarheidsonderzoek worden mogelijkheden inzichtelijk gemaakt, hoe de mest gelijkmatig te verspreiden over het landschap. Er zijn mogelijkheden om op de mestplek van het varken de geur en ammoniakemissie te beperken. Verwachting is dat de uitstoot van ammoniak relatief laag zal zijn. De mest is droger en doordat het leefoppervlak van het varken groot is, zullen mest en urine weinig met elkaar in contact komen. Mest hoeft niet uitgereden te worden op het land wat leidt tot energiebesparing. Piggy's Palace zal energieneutraal functioneren. Energie in het systeem is nodig voor elektronica, het voersysteem, een vangconstructie, licht, etc. Energie wordt op het bedrijf geproduceerd  middels zonnepanelen.

 

 

  Conclusie Piggy's Palace is:    -   een uniiek nieuw varkenshouderij  concpet

                                             -   varkens lopen in weide met modderpoelen, biggenbar, hooiberg en smaakakkers

                                             -   er is beleving van smaak voor mens en dier met plezier

                                             -   een innovatie voor vlees en varkenshouderij ontwikkeld door meerdere stakeholders

                                             -   een variatie van diverse welzijnsvormen (sterren) en smaken (smaaklijnen) binnen èèn bedrijf

                                             -   een uniek nieuw vleesconcept van speenbiggen genaamd  PiPaPorc vlees

Als u het allemaal eens wilt doorlezen vind u hierbij een PDF van het rapport: "Piggy’s Palace Varkens in het landschap"pdf

Copyright © 2011 - PiggyPalace, Alle rechten voorbehouden.
ontwerp & realisatie: DRIVe back-end

OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense